Hirdetés

Sajtkukac Fejlesztőközpontot

2016 őszén jött létre Szegeden a Sajtkukac Fejlesztő Központ. A központ céljairól, működéséről és jövőképéről Csetreki Rita gyógypedagógussal, a központ szakmai vezetőjével beszélgettünk.

Hogyan jött az ötlet Sajtkukac Fejlesztő Központ kialakítására?

Az ötlet személyes „élményeken” és „tapasztalatokon” alapul. Már négy – öt éve van / volt tervben egy olyan „hely” létrehozása, ahol a gyerekek sikereket érhetnek el, valamint magukhoz – azaz a saját képességeikhez és tehetségükhöz – mérten kerülnek fejlesztésre és értékelésre. Jómagam tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon végeztem gyógypedagógusként az SZTE JGYPK – a tanulmányaim során a szakmát nagyon megszerettem és eldöntöttem, hogy ezzel a területtel akarok foglalkozni. Teljes mértékben hiszek abban, hogy minden gyermekben ott van a lehetőség a fejlesztésre valamint a tehetség felismerésére és ezeket a képességeket megfelelő módszerekkel és sok türelemmel ki lehet úgy bontani, hogy az egyéni képességeik is hatékonyan tudjanak fejlődni.

Kiknek szól a Központ?

A Központ elsődlegesen azokhoz a családokhoz szól, akiknek fontos az, hogy a gyermekük a lehető legkevesebb zökkenővel álljon át az óvodás „létből” a kisiskolás „létbe” továbbá minden olyan családot meg kívánunk szólítani ahol esetlegesen tanulási problémák merülnek fel az iskolában (pl. tanulási nehézség, magatartási probléma, stb.) életkortól függetlenül.

Milyen típusú foglalkozásokból lehet választani?

Az egyik legnépszerűbb és leghatékonyabb forma a fejlesztésre a csoportos fejlesztés, de mielőtt eljutunk a csoportos foglalkozásig meg kell ismerünk a gyermeket és a fejlesztési lehetőségeket. Fontos tudni, hogy bármelyik választott foglalkozásról is legyen szó készség -, és képességfelmérés valamint egyéni fejlesztési terv készül. A konkrét fejlesztés előtt – a pontos célok meghatározásához – minden gyermeknek javasolt minimum öt-hat alkalommal az egyéni foglalkozásokon való részvétel. A csoportos foglalkozásokat úgy alakítjuk ki, hogy igények szerint – nem az életkor véve alapul – a hasonló fejlesztési igényű résztvevők legyenek egy csoportban, tehát ne olyan legyen, mint „egy osztályközösség”, ahol esetleg kudarcok érhetik a gyermeket.

A portfólió elkészítésekor több típusú foglalkozást állítottunk össze:

Az iskola-előkészítő foglalkozás a tanulási nehézségek megelőzéséről szóló a középsős és a nagycsoportos óvodásoknak ajánlott foglalkozás. A foglalkozás során a részképességek fejlesztése (figyelem, emlékezet, logikus gondolkodás, lateralitás, írásmozgás-koordináció előkészítése, térbeni és időben tájékozódás) valósul meg. A foglalkozás célja, hogy az egyes részképességbeli elmaradást időben felfedezzük, és elegendő idő legyen a gyermekek számára a fejlesztésre még az iskola megkezdése előtt.

A Sajtkukac fejlesztő foglalkozást azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akiknek nehézségei vannak az olvasás, helyesírás, matematika területén. Az írás, olvasás, számolás elsajátításához számos készségnek és képességnek kell a megfelelő szintre fejlődnie, sok gyermeknél ezek elmaradást mutathatnak, de rendszeres fejlesztéssel lehet a készségeken javítani és a gyermek nem szembesül annyi nehézséggel az iskolai évek alatt.

Az „Én is tudok tanulni” foglalkozást azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akiknél a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság megállapította a Sajátos Nevelési Igényt (tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, stb.).

 A foglalkozás egyéni vagy csoportos formában történik a diagnózis és a javasolt fejlesztési területek alapján.

Az Iskoláskorú gyermekek mozgásfejlesztése témakörben a célunk az, hogy a gyermekek mozgásigényüket, energiájukat levezethessék és különböző mozgástapasztalatokat szerezzenek. A mozgásfejlesztés a különböző foglalkozás típusokon megjelenik, hiszen az egyensúlyfejlesztés, testtudat, testséma, lateralitás, nagy-és finommozgások, ritmus stb. fejlesztése fontos terület.

Hogyan érhetik el Önöket?

A foglalkozásokra a kapcsolatfelvétel telefonos vagy e-mailes úton történik. Az elérhetőségünk: +36-30/8903161, info@sajtkukac.info. A korábban említett egyéni fejlesztési terv készülését egy személyes beszélgetés előzi meg a szülőkkel, majd ezt követően a gyermek készségeinek és képességeinek a felmérése történik meg. Ezek után kerül sor a fentebb említett fejlesztési szakasz megkezdésére.

Mivel foglalkozik még Központ?

Terveink között szerepel havonta 1 alkalommal kézműves foglalkozást szervezése a Központban, ahol a szülők és a gyermekek is megismerkedhetnek velünk, munkatársainkkal és szolgáltatásainkkal. Az alaptevékenységünk – az egyéni és a kiscsoportos fejlesztés mellett – tervben van továbbá egy nyári táborprogram szervezése is, amelynek a lényege, hogy a gyerekeknek lehetősége legyen a nyári szünetben is a szabadidő aktív eltöltésére, illetve kreatív foglalkozásokon való részvételre.

Kategória: 

Hirdetés