Hirdetés

Motiváció Oktatási Egyesület

A Motiváció Oktatási Egyesületet 2012-ben azzal a céllal hozták létre egyetemi oktatók, esélyegyenlőségi szakemberek, pedagógusok és pedagógusjelöltek, hogy a magyar oktatási rendszer, illetve az oktatás során alkalmazott pedagógiai tartalmak, módszerek vizsgálatával és fejlesztésével elősegítsék a magyar oktatás megújítását, az oktatási minőség általános emelését.

Az Egyesület megoldási lehetőségeket és „jó gyakorlatokat” kíván kidolgozni és működtetni annak érdekében, hogy növelje az érintett érdekcsoportok (elsősorban diákok, szülők, pedagógusok és további szakemberek) motiváltságát és hatékony együttműködését. 

Az egyesület vezetői a 2007 óta működő Motiváció Hallgatói Mentorprogram alapítói, és a kezdetektől a szakmai irányítói, projektvezetői. A program keretében egy pedagógusjelöltekből álló mentorhálózat működik a szegedi és a hódmezővásárhelyi deszegregációs intézkedés támogatása érdekében. A mentorhallgatók feladata, hogy növeljék a hátrányos helyzetű, többségében roma származású általános és középiskolás tanulók tanulmányi eredményességét, enyhítsék beilleszkedési nehézségeiket, illetve csökkentsék a pedagógusok terheit.

Az egyesület két tanodát koordinál. A Szegeden és Tiszaszigeten működő nevelési-oktatási program 30-30 hátrányos helyzetű diáknak nyújt komplex támogatást fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok, IKT-tanfolyamok, valamint sportprogramok szervezésével. A Motiváció Egyesület további civil szervezetekkel együttműködésben a EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával egy társasjátékot fejlesztett ki. A Mentortársas egy olyan társasjáték, mely hátrányos helyzetű fiatalok iskolai pályafutásának nehézségeit mutatja be. www.facebook.com/mentortarsas

Motiváció Oktatási Egyesület hírei

A Motiváció Egyesület által vezetett, Norvég Civil Alap által támogatott IntegRÁCIÓ-projekt célja tudatni a atalokkal, hogy a kirekesztés, rasszizmus, gyűlöletbeszéd és szegregáció elleni fellépés nem mások, „valakik” feladata, hanem nekik is lehetőségük, felelősségük ezek ellen aktívan fellépni, nemcsak a szolidaritás, de gazdasági okok miatt is. A projekt a felsoroltak közül kiemelten kezeli az oktatási szegregáció kérdését. Az Egyesület munkatársai Szegedről Nyíregyháza felé tartva biciklitúrá- juk egyes állomásain érzékenyítő foglalkozásokat tartanak olyan középiskolákban, ahol a diákok többsége feltételezhetően nem találkozik hátrányos helyzetű atalokkal. A foglalkozásokon érzékenyítő játékok és beszélgetések által mutatják be a hátrányos helyzetű tanulók helyzetét. Nyíregyházán a túrát előadások és kerekasztal-beszélgetés, valamint a hátrányos helyzetű tanulók iskolai életútját bemutató Mentortársas alkalmazásával nyilvános társasjáték zárja.

Hirdetés