Hirdetés

Új generációs sporttudományi képzés és tartalomfejlesztés, hazai és nemzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudományegyetemen

A „Sport a felsőoktatásban (képzések fejlesztése)” c. pályázati konstrukció keretein belül a Szegedi Tudományegyetemen 6 hónapon keresztül a kiírás „A” komponensben egy innovatív sporttudományi fejlesztés valósult meg az intézményben működő sporttudományi és ahhoz tematikusan kapcsolódó tudományok, azaz a orvostan és az élettan területén meglévő szakok módszertanának és kapcsolódó tananyagainak fejlesztésének körében. A projekt során új alapszakok tananyagának és módszertanának kialakítása, valamint hazai és nemzetközi hálózatosodás elősegítése a kutatás és képzés területén valamint a sport- és életmód-szolgáltatások a társadalmi programok körének és módszertanának fejlesztése és kipróbálása volt a cél amelyet az intézmény a támogatási időszak során teljesített.

A program – hatékonyan kiaknázva a SZTE és a szakmai együttműködő partnerei által nyújtott humánerőforrás és infrastrukturális kapacitást – globálisan egy komplex, több tudományterület fejlesztését megcélzó szakmai programmal kíván hozzájárulni a sporttudományi képzési területek fejlesztéséhez.

A fejlesztés tematikusan három alprojekt és tématerület köré épült fel:

A (1) Sporttudományi képzés és tartalomfejlesztés alprojekt öt alprogramból épült fel. A képzésfejlesztés alprogramban 1 db 60 Kredit (K) Sportinformatika szakirányú továbbképzés (SZT), 1 db 30 K Gyógytestnevelés óvópedagógusoknak, tanítóknak és testnevelőknek pedagógus továbbképzés (PT), 1 db 30 K Angol szaknyelvi képzés testnevelőknek (PT), 1 db 180 K Sport és Rekreációszervezés BSc és 1 db 180 K Edző (Bsc) képzés fejlesztése valósult meg a kapcsolódó tananyagfejlesztés (9 db „A” tananyag - 90-110 oldal és 2 db „B” tananyag 140-160 oldal), tananyag lektorálási és képzők képzése tevékenységekkel. A képzésfejlesztés alprogramot egy új innovatív 30 -30 órás belső statisztikai és idegen nyelvi képzés egészítette ki.

A hazai és nemzetközi hálózatfejlesztés alprogramban került sor a korábban kifejlesztett szakmai továbbképzések tananyagainak angol nyelvű fordítására (5 db) valamint 4 db sporttudományi szakanyag szakfordítása angol nyelvről a meglévő és a kifejlesztésre váró képzésekhez. Az alprogram vezetésével az intézmény szakmai megvalósítói három hazai és négy nemzetközi partnerintézménynél tett a tanulmányi látogatást és kötött együttműködési megállapodást. Innovatív elemként létrahozásra és megvalósításra került a Közép Európai Sporttudományi Klaszter” (Central European Sport Sciences Cluster - CESSC) amely a közép-európai sporttudományi képzőhelyeket tömöríti magában. A programot 1 db 60 órás intenzív szaknyelvi angol tanfolyam egészített ki 10 fő részvételével.

A kutatás és társadalmasítás alprogram keretében oktatási - kutatási minőségbiztosítási rendszer került kidolgozásra, amely célja a sporttudományi képzésében résztvevő hallgatók képzési - kutatási kapacitásának felmérése és egy minőségfejlesztési rendszer felállítása volt. Egy alkalommal a szegedi óvodák bevonásával igényfelmérésre került sor melynek célja a mindennapos testnevelés megalapozását szolgáló állapotfelmérés meghatározása volt.

A diákszolgáltatások fejlesztése alprogramban a pályaválasztásra való felkészítés és pályaorientációs szolgáltatás biztosítása kerül előtérbe: 5 db középiskola bevonása történt meg a régióból valamint 5 db szakmai workshop és 3 db nyílt nap kerül megszervezésre a középiskolai diákok számára.

Az informatikai és digitális tartalomfejlesztés alprogramban keretében elkészült az SZTE JGYPK TSTI weboldala angol nyelven virtuális bejárással valamint projekt során az elkészült képzési és tananyag tartalmak kifejlesztése tablet / okostelefon alkalmazásra is megvalósult adathalászat, adatbányászat (kutatások, képzések, stb.) tevékenységgel.

A (2) Sportorvosi képzés és tartalomfejlesztés (AP2) keretében tananyagfejlesztés („Sportorvostani alapismeretek gyógytornászok számára”) és a tananyag lektorálás valósult meg: 1 db „B” jelű tananyag (140-160 oldal) valamint a képzésfejlesztési tevékenység keretében megtörtént a szakorvosképzés keretfeltételeinek a kidolgozása egy tanulmány keretében. A program során a számos szűrővizsgálat és mérés („ECHO kardiografia, genetikai szűrés, PCR - vizsgálatok, hosszú QT-szindróma vizsgálata a hirtelen szívhalál kiváltásában, serdülők, fiatalok vérnyomás monitorizálása, hipertónia szűrővizsgálata, elektromos izomstimulációs vizsgálatok szerepe az izomsérülések regenarációjában.”) valósult meg amely kiértékelése egy tanulmány formájában került belső képzésként bemutatásra az érintetteknek.

A (3) Sportélettani képzés és tartalomfejlesztés (AP3) alprojektben a szakmai tartalomfejlesztés keretében 2 db „A” tananyag (90-110 oldal) tananyag („Physiologycal background of myocardial adaptation”, „Emergent role of antioxidant enzymes and gasotransmitters in the myocardium”) került kifejlesztésre szakmai lektorálás tevékenységgel valamint sor került egy korábbi sportélettani tananyag angol nyelvre történő fordítására („Physiologycal background of myocardial adaptation”, „Emergent role of antioxidant enzymes and gasotransmitters in the myocardium”) is valamint a tartalmak digitalizálásra és elektronikus tananyagként történő publikálásra. Az alprojekt vállalás volt a fentieken kívül még két pilot kutatás („Dinamikus változások követésére szolgáló RNS markerek kimutatási módszerének kidolgozása patkány és humán nyálmintából” és „Rekreációs tréning kardioprotektív szerepe magas triglicerid diétában ovariektomizált nőstény patkányban: gasotransmitterek szerepe") megvalósítsa 10 fő doktorandusz és 15 fő hallgató bevonásával valamint a kutatási eredmények publikálása is. Az alprojektben sor került új hazai együttműködések megkötése az AVIDIN Kft- vel genetika vizsgálatok témakörben.

A pályázat általános adatai:

Pályázat címe: Új generációs sporttudományi képzés és tartalomfejlesztés, hazai és nemzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudományegyetemen

Pályázati azonosító: TÁMOP-4.1.2.E-15/1/Konv-2015-0002

Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem

Megvalósítási időszak: 2015.06.01. - 2015.11.30. | A támogatás összege: 239.942.478 Ft

Web: www.u-szeged.hu, www.www.jgypk.hu/tesi/ | E-mail: project@jgypk.u-szeged.hu

Kategória: 

Hirdetés