Hirdetés

Lezárult a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem gyakorló általános iskoláiban

A Szegedi Tudományegyetem 2021.03.01 - 2021.09.30. között valósította meg a „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem gyakorló általános iskoláiban” című pályázati programot a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája pedagógusainak és diákjainak bevonásával.

A vállalt szakmai program 8 témamodulban összesen 21 tematikus táborprogram keretében valósult meg. A projekt során vállalt eseményekből az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános iskola 10 nyári tábort, a SZTE JGYPK Gyakorló Általános Iskola 11 nyári tábor valósított meg továbbá SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános iskola 2 bentlakásos, míg az SZTE JGYPK Gyakorló Általános Iskola: 10 bentlakásos programot szervezett a két gyakorló iskolában tanuló több mint 600 fő diák részére 61 fő pedagógus és 2 fő segítő bevonásával.

A program általános célja a nemformális és informális, nyílt valamint élményalapú tematikus programok megvalósításával, konstruktív és értékközpontú nevelési módszerek alkalmazásával az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása és megvalósítása valamint az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése által az iskolai lemorzsolódás csökkentése volt.

 

A projekt célja az volt a projekt lebonyolítása során, hogy olyan értékközpontú programok kerüljenek megvalósításra, amely minden, a programokra jelentkező és résztvevő diák számára biztosítsa a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést. A szervezők célja az volt továbbá, hogy a megvalósítás során alkalmazásra kerüljenek olyan a lemorzsolódás megelőzésére alkalmas, tanulást támogató pedagógiai módszerek, amelyek elősegítik a résztvevő diákok fejlődését, az érdeklődésük felkötését egy-egy témakör iránt.

Kiemelt figyelmet fordítottak a pedagógusok a program megvalósítása során arra, hogy a vállalt tematikus nyári táborok és bentlakásos programok nemformális és informális keretek között, nyitott nevelési-tanulási környezetben a választott témarendszeren keresztül eredményesen hozzájárulnak az iskolai eredményesség javulásához, a tanulói ismeretek, kompetenciák elsajátításához, a személyiség kiteljesedését elősegítő eszközrendszer további fejlesztéséhez valamint az anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztéséhez illetve a tanulók digitális kompetenciáinak fejlődéséhez.

A program megvalósítsa során a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 2 bentlakásos programot valósított meg összesen 49 diák részvételével és 11 nyári tábor programot szervezett összesen 229 fő számára 41 fő pedagógus kolléga bevonásával. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája a projekt során összesen 8 bentlakásos programot valósított meg 160 diák részére valamint 10 nyári tábor programot szervezett 197 diák számára 20 fő pedagógus kolléga 2 fő segítő aktív bevonásával.

A munka során iskolai közösségi szolgálat keretében összesen 69 fő tanuló került bevonásra a program megvalósításába: a középiskolás tanulók a tematikus napközis táborokban végeztek segítői feladatokat az érdeklődési körüknek megfelelően.


A projekt címe: Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem gyakorló általános iskoláiban

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00056

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

A szerződött támogatás összege: 88 405 447 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt megvalósítás időszaka: 2021.03.01. - 2021.09.30.

Kategória: 
Letöltés: 

Hirdetés