Hirdetés

Befektetés az európai ifjúságba: A Bizottság létrehozza az Európai Szolidaritási Testületet

Az Európai Bizottság a mai napon létrehozza az Európai Szolidaritási Testületet.

Az Európai Bizottság a mai napon – mindössze két hónappal Juncker elnök bejelentését követően – létrehozza az Európai Szolidaritási Testületet, a pozsonyi ütemtervben meghatározott cselekvési prioritások első eredményeként. Mától a 18 és 30 év közötti fiatalok új lehetőségekre jelentkezhetnek, hogy Európa-szerte jelentős társadalmi hozzájárulást tehessenek, felbecsülhetetlen tapasztalatokhoz juthassanak, és karrierjük kezdetén értékes készségeket sajátíthassanak el. A Bizottság továbbá ismertet egy sor intézkedést, amelyek célja az ifjúsági foglalkoztatás növelése, az oktatás javítása és modernizálása, a fiatalok készségeibe való további befektetés, valamint jobb lehetőségek megteremtése a külföldi tanulásra.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Az Európai Szolidaritási Testület azon fiatalok számára teremt lehetőségeket, akik hajlandóak jelentős társadalmi hozzájárulást tenni, és ezzel előmozdítani a szolidaritást – márpedig erre a világnak és az Európai Uniónak nagy szüksége van. Számomra mindig ez volt az Európai Unió alapvető lényege. Nem a Szerződések, az ipari vagy gazdasági érdekek kötnek össze minket, hanem az értékeink. És azok, akik önkéntesként dolgoznak, minden nap átélik az európai értékeket.”

A mai javaslatok első alkalommal egyesítenek uniós szinten különböző típusú fellépéseket, egyetlen közös céllal, ami a fiatalok előtt nyitva álló lehetőségek javítása:

Európai Szolidaritási Testület

Az új Európai Szolidaritási Testülettel a résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy egy projekt keretében önkéntesként, gyakornokként, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy álláshelyen 2–12 hónap közötti időtartamra elhelyezzék őket.

A résztvevők számtalan különféle tevékenységben vehetnek részt, így az oktatás, egészségügyi ellátás, társadalmi integráció, az élelmiszer elosztásában való segítségnyújtás, menedékhelyek építése, a migránsok és menekültek befogadásához, támogatásához és integrációjához való hozzájárulás, a környezetvédelem vagy a természeti katasztrófa-megelőzés területén. Az Európai Szolidaritási Testületbe jelentkező fiataloknak magukra nézve kötelezőnek kell tekinteniük az Európai Szolidaritási Testület küldetésnyilatkozatát és alapelveit. Minden részt vevő szervezetnek az Európai Szolidaritási Testület Chartájához kell igazodnia, amely a szolidaritási tapasztalat valamennyi fázisára nézve meghatározza a jogokat és kötelezettségeket.

Mától az érdeklődő, 17 és 30 év közötti fiatalok a http://europa.eu/solidarity-corps honlapon regisztrálhatnak az Európai Szolidaritási Testületbe. A projektekben való részvétel alsó korhatára 18 év. A cél, hogy 2020 végéig 100 000 fiatal csatlakozzon az Európai Szolidaritási Testülethez.

Ifjúsági garancia

Az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem az EU elsődleges prioritásai közé tartozik. A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása egy olyan ügy, amelyet valamennyi tagállamnak fel kell vállalnia. Erőfeszítéseiket a Bizottság számos szakpolitika és fellépés segítségével támogatja.

E célból indították útjára három évvel ezelőtt az uniós ifjúsági garanciát és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést. 2013-hoz képest ma már 1,6 millióval kevesebb fiatal van állás nélkül, és 900 ezerrel csökkent azoknak a fiataloknak a száma, akik nem vesznek részt a foglalkoztatásban, illetve nem részesülnek oktatásban vagy képzésben. Ezek a tendenciák arra engednek következtetni, hogy az ifjúsági garancia – az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés támogatásával – kézzelfogható eredményeket hozott helyi szinten. Mintegy 9 millió fiatal fogadott el az ifjúsági garancia keretében kapott ajánlatot, melyek többsége állásajánlat volt.

Az ifjúsági garancia teljes körű és fenntartható végrehajtásának, valamint a leginkább rászoruló régiókban való bevezetésének biztosítása érdekében a Bizottság nemrég arra tett javaslatot, hogy további 2 milliárd EUR-t biztosítsanak az ifjúsági garancia Európa-szerte történő bevezetésének folytatására, valamint további 1 millió fiatal támogatására 2020-ig.

A tanulószerződéses képzésben részt vevők mobilitása

Fokoznunk kell továbbá a fiatalok foglalkoztathatóságát. A külföldön folytatott tanulmányok jelentős hozzáadott értéknek bizonyulnak a fiatalok készségfejlesztése, karrierlehetőségeik javítása és az európai polgárság erősítése terén. A társadalom minden rétegéből még több fiatal számára kell lehetővé tenni, hogy előnyt kovácsolhasson e lehetőségekből.

A Bizottság ezért elindítja az „ErasmusPro”-t, amely az Erasmus+ programon belül kifejezetten a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevők hosszú távú elhelyezését támogató új tevékenység. A Bizottság ezenfelül javaslatot tesz a tanulószerződéses gyakorlati képzések minőségi keretére, amely a tanulószerződéses gyakorlati képzések minden szinten történő tervezéséhez és lebonyolításához határoz meg kulcsfontosságú alapelveket. A tanulószerződéses gyakorlati képzéshez kereslet által vezérelt támogatási szolgálatot állítanak fel 2017-ben, amely a tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszereket elindító vagy megreformáló országokat támogatja.

A kiváló minőségű oktatás biztosítása

A mai intézkedések részeként a Bizottság egy sor fellépést mutat be, amelyek a tagállamokat abban támogatják, hogy kiváló minőségű oktatást biztosítsanak minden fiatalnak, hogy elsajátíthassák a teljes körű társadalmi részvételhez szükséges tudást és készségeket, valamint reagálhassanak a globalizáció és a technológiai változások által életre hívott új lehetőségekre és kihívásokra.

Háttér-információk

Az Unió helyzetét értékelő 2016-os beszédében az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker bejelentette, hogy fokozni kívánja a fiatalok támogatását célzó erőfeszítéseket. Többek között egy, a fiatalok társadalomba való bevonására irányuló szélesebb körű politikai menetrend részeként bejelentette az Európai Szolidaritási Testület létrehozását: „Nem tudom és nem is fogom elfogadni, hogy Európa az ifjúsági munkanélküliség kontinense legyen és az is maradjon. Nem tudom és nem is fogom elfogadni, hogy az ezredfordulós Y-generáció talán az első olyan generáció 70 év óta, amelyik szegényebb, mint a szülei.[…] Európa-szerte folytatni fogjuk az ifjúsági garanciarendszerek bevezetését, hogy javítsuk az európai polgárok készségeit, és segítséget nyújtsunk azoknak a régióknak, ahol erre a legnagyobb szükség mutatkozik, és azoknak a fiataloknak, akik erre a leginkább rászorulnak.”

A 2016. szeptember 16-án megrendezett pozsonyi csúcstalálkozón a 27 uniós tagállam állam- és kormányfői is megerősítették az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem és a fiatalok további lehetőségeinek megteremtése melletti elkötelezettségüket. Az ún. „pozsonyi ütemterv” szándéka szerint „mindenki számára ígéretes gazdasági jövőképet kell teremteni, meg kell őrizni életformánkat, és jobb lehetőségeket kell biztosítani a fiatalok számára”, ennek érdekében pedig konkrét célkitűzéseket és határidőket szab meg. E tervezett intézkedések között szerepel az a tanácsi kötelezettségvállalás, miszerint még az év vége előtt „határozatot kell hozni az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem terén a tagállamoknak nyújtott uniós támogatásról, illetve a fiatalokat célzó továbbfejlesztett uniós programokról”. 

2016. október 4-én a Bizottság beszámolt arról, hogy milyen főbb eredményeket sikerült elérni azóta, hogy 2013-ban életbe lépett az ifjúsági garancia, és útnak indult az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés.

További információ: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_hu.htm

Hirdetés