Hirdetés

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, az életminőség, a motoros képességek és a testösszetétel kölcsönhatásainak komplex, összehasonlító elemzése a Kárpát-medencében élő diákok körében Magyar – Román - Szlovák együttműködés keretében

Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett „Transznacionális együttműködések” című felhívásra benyújtott (konstrukció azonosító: EFOP-5.2.2-17) „A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, az életminőség, a motoros képességek és a testösszetétel kölcsönhatásainak komplex, összehasonlító elemzése a Kárpát-medencében élő diákok körében magyar – román - szlovák együttműködés keretében” címmel. 

A magyar – román - szlovák kooperációs projekt keretein belül tervezett együttműködés és az azon belül elvégzett kutatás célja, hogy igazoljuk az egészségfejlesztő hatású, rendszeres fizikai aktivitás, beleértve az iskolai testnevelést -, testösszetételre, motoros képességekre és életminőségre gyakorolt jótékony hatását. Az alap koncepciót az adja, hogy a napi szinten végzett rendszeres testmozgás, tehát Magyarországon az iskolai keretek között végzett mindennapos testnevelés pozitív hatása szembetűnőbb, mint a Romániában, illetve a Szlovákiában, a gyakorlatban alkalmazott, mindössze heti 2-3 alkalommal végzett fizikai aktivitás. A projekt során arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy a testösszetétel változása milyen összefüggésben áll a motoros képességek fejlődésével, és ezek együttesen hogyan korrelálnak a vizsgált személyek életminőségében bekövetkezett változásokkal. 

A program közvetlen célcsoportja azok a szegedi és határon túli gyerekek / fiatalok akik az óvodákból 1. osztályba kerülve újonnan kapcsolódnak be az iskolai oktatásba, ezáltal Magyarországon a mindennapos testnevelésbe, Romániában, illetve Szlovákiában a heti 2 vagy 3 testnevelés óra rendszerébe. A projekt célja, hogy a három országban olyan egy összehasonlító analízisre lehetőséget adó nemzetközi mérőrendszer kerüljön kialakításra, amely iskolakezdéstől, tehát 1. osztálytól nyomon követi és egzakt módon vizsgálja a kisiskolások testi adottságait, testösszetételét, motoros képességeit és az ezekkel összefüggésben álló életminőségüket. A fent részletezett kérdéskör vizsgálatához a testi adottságok, a testösszetétel, a motoros képességek, valamint az életminőség kezdeti, iskolakezdéskor történő felmérése után 2 tanéven keresztül félévenként egyszer-egyszer ugyanazokat a vizsgálatokat kerülnek végrehajtásra, ugyanazokat a mutatókat követnénk nyomon, országonként minimum 100-100 gyermek részvételével.  

A kutatás gyakorlati megvalósítása mellett projektet bemutató honlap kerül fejlesztése a kutatási eredmények online publikálására céljából valamint a kutatáshoz kapcsolódóan szakmai műhelymunkák, külföldi tanulmányutakat, disszeminációs konferenciák kerülnek megvalósításra a két éves fejlesztés során. 

Kategória: 

Hirdetés