Hirdetés

A Belügyminisztérium nyílt pályázatot hirdet bűnmegelőzési projektek megvalósítására

Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában megjelölt célok megvalósítását szolgáló projektek kidolgozására nyílt bűnmegelőzési pályázatot hirdet.

Az NBS négy fő prioritásának figyelembe vételével a pályázatok célja olyan bűnmegelőzési projektek megvalósítása, amelyek a helyi szinten megjelenő, valós problémákat feltárva, az érintett célcsoportokat azonosítva, a szükséges állami és civil szervezeteket bevonva, az indikátorokat megfelelően meghatározva, a fenntarthatóságot szem előtt tartva reális alternatívát nyújtanak a bűnmegelőzési törekvések elérésére.

A célok elérése érdekében a Támogató kiemelten az alábbi tevékenységek megvalósítását támogatja:

1) Településbiztonság

 • a települések és vonzáskörzetük együttműködését ösztönző, a helyi közbiztonság javítását, a településen működő jelzőrendszer hatékonyságát fokozó intézkedések;
 • a helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló tényezők jelzésének fogadása és a biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítása;
 • programok, képzések megvalósítása, a településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és megvalósításába;
 • a külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítását célzó intézkedések, programok folytatása és fenntartása, amelyek az itt élők sérelmére elkövetett jogsértések értékelő-elemzése alapján visszaszorításukra gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozását és alkalmazását, az érintettek biztonságérzetének növelését, hálózatépítést, szakemberek képzését és továbbképzését lehetővé teszik.

2) Gyermek- és ifjúságvédelem

 • a jövő nemzedékének tagjait az áldozattá és elkövetővé válásuk elkerülésére felkészítő komplex programok kialakítása és megvalósítása;
 • a bűnmegelőzési szakemberek, a nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása, szakemberek képzése és továbbképzés;
 • a hasznos szabadidő-eltöltésre alternatívát nyújtó programok működtetése;
 • a generációk közötti párbeszéd és együttműködés erősítését célzó intézkedések, valamint a kortársak bevonását erősítő programok szervezése;
 • a fiatalokat elérni képes korszerű informatikai megoldások fejlesztése, alkalmazása.

3) A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése

 • az állampolgárok áldozattá és elkövetővé válásának elkerülésére felkészítő komplex programok, tréningek, képzések kialakítása és megvalósítása;
 • a bűncselekmények áldozatává vált személyek érzelmi, pszichikai, fizikai, anyagi rehabilitációjára vonatkozó információk átadását célzó, valamint a társadalmi integrálásukat elősegítő intézkedések végrehajtása;
 • a jelzőrendszer hatékonyságának növelését segítő tevékenységek megvalósítása;
 • a gyermekek, fiatalok, fogyatékkal élők, valamint az időskorúak áldozattá válását megelőző programok, képzések szervezése és lebonyolítása.

4) Bűnismétlés megelőzése

 • az elítéltek, javítóintézeti neveltek, pártfogoltak személyiségfejlesztését, reintegrációját, munkaerőpiaci esélyeinek növelését célzó programok működtetése;
 • kreatív programok, művészetterápia és az ezekhez kapcsolódó képzések, továbbképzések szervezése a büntetés- végrehajtási és javítóintézetekben;
 • az alternatív szankciók és helyreállító módszerek, valamint a jóvátételi programok alkalmazásának erősítése;
 • a fogvatartottakkal és javítóintézeti neveltekkel foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése és érzékenyítését célzó programok megvalósítása.

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületen működő önálló költségvetési intézménye;
 • települési kisebbségi önkormányzat;
 • települési önkormányzati szövetség, társulás;
 • költségvetési szerv, amennyiben a pályázó fenntartása alá több, nem önálló költségvetésű intézmény (pl. nevelési-oktatási intézmény; rendőrkapitányság) tartozik, úgy a fenntartó, mint főpályázó szakmai megvalósítónként egy-egy pályázatot nyújthat be;
 • egyesület, alapítvány, közalapítvány, non-profit gazdasági társaság;
 • bevett egyház

További információ: http://www.bunmegelozes.info/hu/node/59

Kategória: 

Hirdetés