Hirdetés

EFOTT Civil Tér pályázat civil szervezeteknek

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK), illetve az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) a társadalmi önszerveződések fontos ifjúsági, szociális és kulturális szerepét felismerve pályázatot ír ki civil-, társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, felsőoktatási intézmények, és a mellettük tevékenykedő ifjúsági szervezetek, határontúli szervezetek, valamint az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek részére az EFOTT fesztiválon történő megjelenésre.

A pályázaton olyan szervezetek vehetnek részt, melyeknek célcsoportja elsősorban az ifjúsági korosztály és tevékenységük közvetlenül érinti a fiatalok érdeklődési körét, szükségleteit, szociális és mentálhigiénés problémáit, vagy a fiatalok számára fontos értékeket képviselnek, információkat továbbítanak.

A fesztivál időpontja: 2019. július 9-15.

Civil tér nyitvatartása: 2019. július 11-14. (Csütörtök-Vasárnap)*

Civil tér beköltöző nap: 2019. július 10. (Szerda 08:00 - 18:00)

A fesztivál helyszíne: Velence

*A fesztiválon azon Civil szervezetek tudnak megjelenni, akik vállalják a meghatározott 4 nap nyitvatartási időt.


A fesztiválra a következő kategóriákban pályázhatnak a szervezetek:

(A pályázatban meg kell jelölni, hogy az adott szervezet mely kategóriába tartozik, mely besorolástól a kiíró az elbírálás során eltérhet):


I. kategória: olyan civil szervezetek, amelyek a fesztivál alapvető, nélkülözhetetlen szolgáltatásainak, vagy azok egy részének biztosításában kívánnak önkénteseik révén részt venni. Ilyen szolgáltatásnak minősül különösen:

 • egészségügyi járőrszolgálat, elsősegélynyújtás,
 • mentálhigiénés szolgáltatás nyújtása,
 • a köztisztaság biztosítása és fenntartása a fesztiválterületen,
 • ingyenes csomag- és értékmegőrző szolgáltatás,
 • közérdekű, a fesztivállal kapcsolatos információszolgáltatás.

II. kategória: olyan szervezetek, amelyek az EFOTT Fesztiválon önmaguk jobb megismertetése, bemutatása, saját szolgáltatásaik népszerűsítése, működésükkel kapcsolatos információk továbbítása céljából kívánnak megjelenni.

Ezen szervezetektől a megjelenés mellett elvárjuk egy vagy több olyan programötlet benyújtását, amely illeszkedik a pályázatban szereplő részletes kiírásnak és a Fesztivál minél több résztvevőjét legalább 1,5 órás időtartamra leköti. Ezen programokat az Elbíráló Bizottság jóváhagyása után a szervezet köteles a Fesztivál ideje alatt megvalósítani.


III. kategória: olyan szervezetek, amelyek alapvetően valamely felsőoktatási intézményhez kapcsolódnak (Hallgatói Önkormányzatok, Öntevékeny Körök, Szakkollégiumok), és céljuk saját intézményük, tevékenységük szélesebb körben történő bemutatása.


IV. kategória: olyan politikai pártok ifjúsági szervezetei, melyek országgyűlési képviselettel rendelkeznek és szeretnék bemutatni tevékenységüket. A jelentkezés feltétele a szervezet alapító okiratának vagy alapszabályának megküldése. Továbbá kérjük azon szervezeteket, akik közvetlenül nem állnak kapcsolatban a fent említett politikai pártokkal, de be kívánják nyújtani pályázatukat, csatolják a valamelyik párt által aláírt befogadó nyilatkozatukat.


V. kategória: olyan határontúli szervezetek, amelyek kötődnek a határon túli magyar nyelvű képzéssel rendelkező felsőoktatási intézményekhez, vagy fő tevékenységi körük a határontúli magyar hallgatók érdekvédelme, a közösségépítés segítése.


A II., III., IV. és V. kategóriába tartozó sikeres pályázók részére minimum 2, maximum 6 db ingyenes heti bérletet, a megjelenéshez szükséges alapvető infrastruktúrát (egységes méretű és megjelenésű sátor vagy kiállítási stand, 230 V áramellátás, külön egyeztetés alapján esetlegesen egyéb eszköz ideiglenes használata), kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget, különböző installációs eszközök (pl. nagyobb sátor vagy kiállító stand, bútorok, egyéb berendezési eszközök), valamint a dolgozói étkezés igénybevételi lehetőségét biztosítjuk.

A sikeres pályázókkal szerződést köt a Hallgatók Demokratikus Egyesülete (HDE). A Civil Térre történő jelentkezésnek külön díja van, amely a megrendelt szolgáltatások alapján (megítélt jegyeken felül igényelt EFOTT jegyek, kiállítói eszközök bérlése. stb) kerül megállapításra.

A Fesztivál során a pályázati kiírásnak való megfelelést, valamint a Civil Tér nyitvatartási idejében való megfelelő helyszíni jelenlétet szervezőink ellenőrizni fogják.

A pályázatok benyújtása kizárólag elektronikusan történhet előzetes regisztrációa honlapon található űrlap kitöltésével.

További információk a civil@hook.hu email címen és a www.efott.hu honlapon.

 • Pályázat kiírása: 2019.04.12. (péntek)
 • Pályázat beadási, igényleadási határidő: 2019.05.24. (péntek) 12:00
 • Eredményhirdetési határidő: 2019.05.31. (péntek) 12:00
 • Technikai igények leadásának határideje: 2019.06.10. (hétfő) 12:00 (szolgáltatások megrendelése, gépjármű behajtási engedély igénylés, étkezés igénylés...stb. Várhatóan 2019. 05. 16. 12:00-tól kitölthető az eredeti regisztrációs felületen)
 • Szerződéskötés: 2019.06.14. (péntek)
 • Fizetési határidő: 2019.06.21. (péntek)

Csak a határidőig beérkezett jelentkezéseket tudjuk elfogadni! Az eredményről valamennyi jelentkező civil szervezetet legkésőbb 2019. június 7-ig kiértesítünk! Csak azok a szervezetek állíthatnak ki a fesztiválon, akik aláírt szerződéssel rendelkeznek, és a szerződésben szereplő határidőre befizették a megrendeléssel kapcsolatos (pl. plusz jegyek, installációs eszközök) költségeket! 

Kategória: 

Hirdetés