Hirdetés

Dél-Alföldi Ifjúsági és Életmód Alapítvány

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

Az Alapítvány nyílt Alapítvány, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy szabadon csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozás történhet tőke felajánlásával, vagy az Alapítvány Kuratóriumával történt előzetes egyeztetés esetén vagyontárgyak és egyéb eszközök beadásával, illetve azok használati jogának időszakos átengedésével.

Az Alapítvány célja ifjúsági, sport és rekreációs rendezvények szervezése, összefogása, koordinálása valamint rendezvényszervezési tanácsadás és lebonyolítás az ifjúsági szervezeteknek.

Az Alapítvány tevékenyen - szervezői és programrendezői szinten egyaránt - kapcsolódik a közhasznú tevékenységi körébe illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz.

Célunk egy olyan információs portál létrehozása és működtetése, amely a regionális rendezvényeken, ifjúsági és civil programokon kívül országosan (és akár nemzetközi szinten is) tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek az éppen aktuális eseményekről, programokról, rendezvényekről.

Célunk összefogni a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió gyermek- és ifjúsági kezdeményezéseit, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Célja jobbítani a gyermekek és fiatalok életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét; kialakítani az érdekképviselet és az önérvényesítés formáit.
 

Célunk továbbá:

 • az ifjúsági tudományos tevékenység, kutatás előremozdítása, összehangolása;
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés és az ismeretterjesztés nívójának emelése és összehangolása;
 • a kulturális és sporttevékenység segítése;
 • gyermek- és ifjúságvédelem;
 • a gyermek- és ifjúsági érdekképviselet fejlesztése;
 • az emberi és állampolgári jogok védelme;
 • az európai integrációra való felkészülés segítése;
 • az ifjúsági mobilitás elősegítése;
 • a régión belüli különbségek mérséklése materiális és immateriális eszközökkel;
 • az európai értékek megismertetése az ifjúsággal;
 • a régió társadalma fenntartható fejlődésének támogatása, megőrzése.


Fenti célok elérése érdekében az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenységek az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján:

 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • emberi és állampolgári jogok védelme,
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 • euroatlanti integráció elősegítése.


Az Alapítvány a fentiek elérése érdekében a következő feladatokat látja el:

 • rendezvényszervezés, konferenciaszervezés
 • a rendezvényekről és a rendezvényekhez kapcsolódó szakmai anyagokról nyomtatott és elektronikus információs anyagok megjelentetése
 • tanácsadás
 • publikációs tevékenység
 • pályázatokat ír ki ösztöndíj elnyerésére
 • szakmai találkozókat szervez


Az Alapítvány támogat minden olyan kezdeményezést, melynek céljai összhangban vannak az Alapítvány céljaival és szellemében, elviben méltó az alapító, és ezáltal az Alapítvány Kuratóriumának figyelmére.

Az Alapítvány tevékenysége túlmutat az Alapítvány Kuratóriumi tagjainak körén.

Dél-Alföldi Ifjúsági és Életmód Alapítvány hírei

The project involved 370 citizens, notably 155 participants from the city of Komárno from organization Prudentia, n.o. (Slovak Republic), 155 participants from the city of Szeged from organization Foundation for Youth Activity and Lifestyle (Hungary), 20 participants from the city of Brno from organization Santaroga o.s. (Czech Republic), 20 participants from the city of Bielsko-Biala from organization Fundacja HFG (Republic of Poland), 20 participants from the city of Coka from organization Nezavisna Omladinska Organizacija „ACTIVE“ (Republic of Serbia).

Pályázati azonosító: NTP-RTP-13-0057
 
A szociálisan érzékeny társadalmak egyik fontos célkitűzése az esélyegyenlőség biztosítása minden tagja számára az élet minden területén, így az egészségügyi ellátásban is különösen a valamilyen okból hátrányos helyzetben élőknek. Hátrányos helyzetűek mindazok az egyének, illetve az általuk alkotott csoportok, közösségek (részpopuláció) akik, vagy amelyek valamilyen mértékben az adott társadalom átlagától, „épségétől” eltérnek, biológiai-szomatikus, szellemi-lelki és szociális szempontból, vagyis valamilyen humán funkció zavaruk van. Azokat, akiknek többféle hátránya van egyszerre, halmozottan hátrányos helyzetűeknek nevezzük (pl. hajléktalan és drogos vagy alkoholista, fogyatékos gyerek- egyszülős családi ellátás stb.). 

A szociálisan érzékeny társadalmak egyik fontos célkitűzése az esélyegyenlőség biztosítása minden tagja számára az élet minden területén, így az egészségügyi ellátásban is különösen a valamilyen okból hátrányos helyzetben élőknek. Hátrányos helyzetűek mindazok az egyének, illetve az általuk alkotott csoportok, közösségek (részpopuláció) akik, vagy amelyek valamilyen mértékben az adott társadalom átlagától, „épségétől” eltérnek, biológiai-szomatikus, szellemi-lelki és szociális szempontból, vagyis valamilyen humán funkció zavaruk van.

A szervezők elérhetővé tették a rendezvényről készült videót.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon kari és civil összefogással a 2013-as évben több sportmentori program valósult meg a Nemzeti Tehetség Program pályázati támogatásával. Dr. Galambos Gáborral, a Szegedi Tudományegyetem sportért felelős rektori megbízottat kérdeztük a SZTE keretei kötött végzett sportszakmai mentorprogramról.

Hirdetés