Hirdetés

Csongrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CSEÖH)

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat célja a kormányzat, ezen belül az EMMI esélyegyenlőségi szakpolitikájának, esélyteremtő programjainak támogatása és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése. A hálózat elsődleges célcsoportjai a nők, romák, fogyatékossággal élő személyek, idősek, gyermekek és a hátrányos helyzetű térségekben élők. A másodlagos célcsoportok: az elsődleges célcsoportot segítő szervezetek, intézmények. Az Esélyek Házai kiemelt feladata a közvélemény formálása a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében.

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött el és 2008-ban fejeződött be. A hálózat mind a 19 megyében rendelkezik esélyházzal, és a fővárosnak is van egy esélyháza. A minisztérium jelenleg 16 helyi önkormányzattal és 4 regionális munkaügyi központtal kötött támogatási szerződést vagy megállapodást az Esélyek Házai működtetésére. A közvetlen feladatellátást a legtöbb helyen civil szervezetek valósítják meg, ezáltal is erősítve az együttműködést az önkormányzatok és a civil szféra között.

A CSEÖH irodáinak egyik fő feladata a társadalmi attitüdformálás. Munkájuk szerves része a partnerségépítés, és a hálózatfejlesztési, koordinációs feladatok ellátása az esélyegyenlőség területén tevékenykedő civil szervezetek, valamint az önkormányzatok és munkáltatók között. Ezen kívül szakmai munkacsoportokat működtetnek az érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, szolgáltatók részvételével, és segítséget nyújtanak a célcsoportok érdekképviseleti szervezeteinek megalakításához, valamint a célcsoportokat segítő szervezetek, intézmények munkájához.

Az esélyházak feladatai közé tartozik az információszolgáltatás megyei, kistérségi és települési szinten. Együttműködnek az EMMI-vel a helyi problémák, szükségletek feltárásában és közvetítésében, valamint szakmai programok szervezésében, lebonyolításában. Információval, tanáccsal szolgálnak az esélyegyenlőségi pályázatokkal kapcsolatban. Rendszeresen tartanak ingyenes jogi tanácsadást, és a helyi igényeknek megfelelően egyéb tanácsadást is. Szakmai műhelyeket, képzéseket, konferenciákat, tréningeket szerveznek. A házakban ügyfélfogadás is van: az esélyházak munkatársai vagy azonnali segítséget nyújtanak az ügyfeleknek, vagy átirányítják őket az illetékes szervekhez, hatóságokhoz.

Kiemelt fontosságú az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat és az Egyenlő Bánásmód Hatóság, valamint az OEH és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa között létrejött megállapodás, melyek értelmében az esélyházak részletes tájékoztatást nyújtanak az EBH és a kisebbségi ombudsman tevékenységéről, valamint panaszfelvételi lehetőséget biztosítanak az EBH és a kisebbségi biztos hatáskörébe tartozó ügykörben, s a panaszokat továbbítják a két hivatalnak.

Csongrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CSEÖH) hírei

A Csongrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház és a Szegedi Ifjúsági Ház 2014. október 18.-án Szegeden rendezi meg az InDokk - Nemzetközi Esélyteremtési és Ifjúsági Civil Börzét.

Hirdetés