Hirdetés

Az SZTE ÁOK Sportorvostani Tanszék bemutatkozása

Közismert, hogy napjaink rohanó világában a sport és a mindennapos testmozgás (legyen az versenysport vagy hobbiszerű szabadidő eltöltés) segít megőrizni a testi egészséget és jelentősen hozzájárul a kívánatos lelki egyensúlyhoz is (anima sana is corpore sano – ép testben ép lélek). Mindezeken felül a legújabb kutatási trendek szerint a sport nem csak a betegségek megelőzésében játszik fontos szerepet, hanem a különféle betegségek gyógyulási hajlamát is nagymértékben segíti, azaz a sport, mint gyógyszer használható. Sajnos a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növekedése hazánkban az erőfeszítések ellenére elmarad a várakozásoktól, sőt még a környező országokétól is.

Mindezeket felismerve, a tavalyi évben a Szegedi Tudományegyetem szenátusa egyhangúlag támogatta a Sportorvostani Tanszék létrehozását az Általános Orvostudományi Karon. A szakmai háttér kialakításában támogatást jelentettek a TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011 és a TÁMOP-4.1.2.E-15/1/Konv-2015-0002 „Sport a felsőoktatásban” című pályázatok.

Az újonnan alakult tanszék Dr. Török László vezetésével 4 fő célt tűzött ki maga elé.

Elsődleges feladat a sportorvostan oktatásának bevezetése mind graduális és mind posztgraduális szinten. A IV. és V. éves orvostanhallgatók képzési kínálatában már mindkét szemeszterben választható a sportorvostan tantárgy heti 2 órában, 2 kreditpontért. Eddig három félévben oktattuk a tárgyat, amire nagy az érdeklődés, az eredményes vizsgázók száma már megközelíti a 100 főt. Két oktatási jegyzetet készítettünk el: a Sportorvostani alapismeretek címűt orvostanhallgatók számára, amely legkorszerűbb formában interneten is hozzáférhető, míg a másik jegyzetet diplomás gyógytornászok számára készült, akik képzése 2016. szeptemberében indul. A későbbiekben a posztgraduális képzés keretében PhD képzés és szakorvosi képzés indításával sport szakorvosok magas szintű oktatásához szeretnénk kapcsolódni.

A sportorvostan oktatása akár csak a napi híreket figyelve sem képzelhető el színvonalas tudományos kutatás nélkül.  Ezért folytatni és bővíteni kívánjuk az Orvostudományi Karon folyó sport témájú kutatásokat elsősorban a gyermek- és felnőtt kardiológia, a hirtelen szívhalál, és az izomműködés biokémiája területén, de az orvosi kutatásokat a többi kar kutatásaival is szeretnénk összekapcsolni, ami jelentősen növelné a kutatások értékét és az abból levonható következtetéseket.

Harmadik feladatunk pedig orvosi-szakmai koordináció és kommunikáció, mivel a Szegedi Tudományegyetem mellett más egyetemek, valamint a szegedi sportklubok, és oktatási intézmények sportszakembereinek összefogásával, az ismeretek cseréjével fejlődést tudunk elérni. Hosszútávon reméljük, hogy munkánk hozzájárul nem csak az élsportolók, hanem a sporton keresztül a lakosság egészségtudatosságának és egészségi állapotának javulásához is.

A magyar lakosság, különösképpen a munkavállalók, dolgozók egészségi állapota és munkahelyi sportkultúra jelentősége reneszánszát éli, ám még mindig elmarad a kívánatosnak tartott nyugat-európai átlagtól. Tanszékünk célul tűzte ki azt is, hogy ebben a szellemben kidolgoz egy olyan stratégiát, ami a Szegedi Tudományegyetem dolgozóit, illetve hallgatóit fogja ösztönözni és érdekeltté tenni a rendszeres sporttevékenység beépítésére a napi rutin közé.

Hirdetés