Hirdetés

Önkéntes fenntarthatósági társadalmi és közösségi programok megvalósítása a Dél-alföldi régióban

A Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című konstrukció keretében „Önkéntes fenntarthatósági társadalmi és közösségi programok megvalósítása a dél-alföldi régióban” címmel. 

A szervezet a pályázat megvalósításával az önkéntesség és a társadalmi kapcsolatok erősítését kívánja elősegíteni a dél-alföldi régióban, célcsoportként a 7 – 14 – 35 éves fiatalok (általános / középiskola / egyetemista korcsoport) fiatalok valamint a 60 év feletti idősödő és idős személyek illetve a közvetlen gazdasági, szociális és társadalmi környezet bevonásával integrált, tematikus és komplex eseménysorozatokon keresztül. A programban célirányosan összesen 75 program valósul meg 8 munkaformában valósul meg a konstrukció szerinti „A” és „C” tevékenységcsoportokban 36 hónapon keresztül Szeged központtal a dél-alföldi régióban 

A szervezet a megalakulása óta folyamatosan bővíti a működési és szolgáltatási portfólióját, amely elsősorban az fiatalok és a fiatal felnőtt korcsoport valamint a középkorúak aktívabb bevonásában nyilvánult meg. A szervezet a programjaival és működésével hozzá kíván járulni a célcsoport személyre szabottan történő, egyéni képességekhez illeszkedő ideális fejlesztéséhez, amely hiányosságot leginkább óvodában, iskolán kívüli, nem formális módszerekre épülő képzésekkel és foglalkozásokkal lehet kompenzálni, ennek érdekében a szervezet olyan fenntarthatósági készség és képességfejlesztő foglalkozásokat szervez, amellyel hozzájárul a régió és a kistérség tehetséges egyéneinek a felismeréséhez valamint a csoportok készség és képességfejlesztéséhez. 

A természettudományos ismeretek fejlesztéséhez valamint a fenntartható és környezettudatos életmód hangsúlyozásához - elengedhetetlenül szükséges a hatékony ismeretátadás, közös egyéni vagy közös / csoportos (generációs) tapasztalatátadás elősegítése. A projektben megvalósítani kívánt tájékoztató / fejlesztő tevékenység tartalma a természettudományos, környezettudományos és fenntarthatóságot közvetítő interaktív témakörökre épít melynek megnyilvánulása indoor és outdoor elméleti és gyakorlati foglalkozások szervezésében kristályosodik ki a résztvevő korcsoportok és közösségek számára mind közösségformáló és közösségépítő tevékenység keretében.

A fejlesztő tevékenység célja a foglalkozásokon keresztül a résztvevők életmódjának és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintájuk pozitív irányú „befolyásolása”: az aktív közösségi aktivitás mellett a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra épülő fogyasztói értékrendjük kiépítéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése, a feldolgozott tématerületekkel kapcsolatos ismereteik bővülése, amely eredményeképpen várhatóan a fenntarthatósági problémák iránti fogékonyság a nem-formális módszertan alkalmazásán keresztül hatékonyan fejlődik, a környezeti nevelés és a fenntartható fogyasztói értékrend a körükben széles körben elterjed. 

Kategória: 

Hirdetés