Hirdetés

Generációs közösségfejlesztő és komplex érzékenyítő és életmódprogramok szervezése és megvalósítása a dél-alföldi régióban

Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért (6725 Szeged, Szent Ferenc u. 23. III/21.) támogatást nyert „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című pályázati konstrukcióban „Generációs közösségfejlesztő és komplex érzékenyítő és életmódprogramok szervezése és megvalósítása a dél-alföldi régióban” címmel (Pályázati azonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00011).

A pályázat megvalósításával a szervezet az önkéntesség és a társadalmi kapcsolatok erősítését kívánja erősíteni a dél-alföldi régióban, célcsoportként a 14-35 éves fiatalok, valamint a 60 év feletti idősödő és idős személyek, illetve a közvetlen gazdasági, szociális és társadalmi környezet bevonásával integrált, tematikus és komplex eseménysorozatokon keresztül. A programban – illeszkedve a pályázati tematikus globális céljaihoz és részcéljaihoz, illetve a hazai és nemzetközi stratégiához és normákhoz – célirányosan összesen 75 program valósul meg 8 munkaformában a Felhívás szerinti „A” és „C” tevékenységcsoportokban 36 hónapon keresztül.

A programokat a célcsoport számára tematikusan a szabadidő aktív, hatékony és közösségben történő eltöltése köré szervezi az alapítvány. A programlehetőségek azt szolgálják, hogy a régióban és a kistérségben élő fiatalok a „generációs programok” során a társadalom hasznos tagjaként közösen, közösségben érvényesíthessék elképzeléseiket, kipróbálják lehetőségeiket, megismerkedjenek új társadalmi közösségekkel a mindennapi élet különböző területein.

A program során - mint a legaktívabb közösségépítő tevékenységként - feldolgozásra és hangsúlyozásra kerül a szabadidő általi nevelés valamint a környezet-, és egészségtudatos magatartás hangsúlyozásának fontossága, amit a megszólított közösségeken - valamint a programpartnerek közvetítésével - és azon belül az egyéneken keresztül mutatunk be interaktívan, interkulturális és interdiszciplinális módszerek segítségével.

A tevékenységcsoportban hangsúlyosan szerepet kapnak a szabadidő hatékony, hasznos és aktív eltöltésével – a sport és szabadtéri programok által történő nem formális neveléssel kapcsolatos közösségformáló, közösségépítő programelemek, mint a leghatékonyabb közösségformáló és közösségépítő tevékenységek.


A pályázat adatai

A pályázat címe: Generációs közösségfejlesztő és komplex érzékenyítő és életmódprogramok szervezése és megvalósítása a dél-alföldi régióban
Pályázati azonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00011
edvezményezett: Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért
A megvalósítás időtartama: 2019.06.01. - 2022.06.01.
A támogatás intenzitása: 100 %
A támogatás összege: 24 915 749 Ft

Kategória: 

Hirdetés