Hirdetés

Nemzeti Ifjúsági Tanács Csongrád megyei Közgyűlésének alakuló ülése

Időpont: 2019. március 30. (szombat) 14:00

Helyszín: 6721 Szeged, Maros utca 1.

A tagok a Közgyűlés első napirendi pontja előtt megválasztják a Közgyűlés lebonyolításában közreműködő tisztségviselőket (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók, Közgyűlés menetrendje), valamint elfogadják a napirendi pontokat.

A Közgyűlés napirendi pontjai: 

  1. Tájékoztatás a Nemzeti Ifjúsági Tanács megváltozott működési rendjéről
  2. Megyei delegált, pótdelegált megválasztása
  3. Egyebek

A mandátumok előzetes felvétele 13:45 -kor kezdődik és 14:00 órakor fejeződik be! A később érkezőknek a mandátumokat a Közgyűlés során van lehetősége felvenni!

A Közgyűlés határozatképes, amennyiben azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A Közgyűlés határozatképtelenségének fennállása esetén a megismételt Közgyűlés időpontja: 2019. március 30. 14:30helyszíne: 6721 Szeged, Maros utca 1. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes és az eredeti Közgyűlés napirendi pontjaiban hozhat határozatot, amely pontok nem lettek lezárva.

 “A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja.” A meghatalmazott képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a Közgyűlést megelőzően a NIT Elnökének vagy a Felügyelő Bizottságnak átadni.

Kategória: 

Hirdetés