Hirdetés

Módosulnak a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai (PERSZ)

Tekintettel a 2007-2013-as programozási időszak aktuális pénzügyi-elszámolhatósági kérdéseire, továbbá az Egységes Működési Kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet korábbi módosításaira, valamint a lezárult európai bizottsági ellenőrzési tapasztalatokra, amelyek több szabályozási tárgykört is érintettek, szükségessé vált a PERSZ (Pénzügyi elszámolás részletes szabályai) felülvizsgálata, amely a Közreműködő Szervezetek bevonásával történt meg.

Mind az ÚSZT PERSZ, mind az ÚMFT PERSZ 2015. március 13. napján lépett hatályba, amely alól kivételt képez az 5.1. Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek c. fejezet személyzeti költségek elszámolhatóságára vonatkozó 8. alpontja, amely a PERSZ egyéb módosuló rendelkezéseivel ellentétben 2015. február 20. napjától hatályos és kötelezően alkalmazandó.

A PERSZ módosítások 2015. március 13. napján a palyazat.gov.hu honlapon is közzétételre kerültek:
http://palyazat.gov.hu/doc/1554
http://palyazat.gov.hu/doc/3572

Valamint egyéb eljárásrendek mellett a NORDA honlapján is megtalálhatóak:
http://www.norda.hu/uj-szechenyi-terv/informaciok-kedvezmenyezetteknek/eljarasrendek/

Kategória: 

Hirdetés