Hirdetés

Szervezetek

Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetségének bírósági bejegyzésére hosszas jogi munkát követően 2002. augusztus 23-án került sor.

Az „Egy Ebéd Egy Esély” Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány 2012-ben jött létre. Céljaik között elsődlegesen a rászoruló gyermekek, ill.

A Diákcentrum Universitas Alapítvány 1994. óta működik alapítványi, és 2005-től kiemelten közhasznú alapítványi formában.

Az egyesület - elsősorban - azon célból jött létre, hogy támogassa a felnőttképzési szakemberek (andragógusok) szakmai fejlődését és lehetőséget biztosítson számukra a továbbképzésre, a gyakorlati tapasztalatsz

Az Eötvös Kollégistákért Közhasznú Alapítvány alapvető célkitűzése olyan kollégisták támogatása, akik a tanulás, a tudományos kutatás, az ismeretterjesztés, a kultura, a sport, a nemzetközi kapcsolatok, és a kö

Az Alapítványt 2009-ben nagycsaládos egyesületek képviselői hozták létre azzal a szándékkal, hogy nagycsaládos és hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok részére szabadidős programokat, táborokat szervezzenek.

A Futurope, Fiatalok a Jövőért Közhasznú Egyesület egy ifjúsági szervezet, mely szabadidős, kulturális és nemzetközi programokat szervez. Ezen programok a szabadidő hasznos eltöltését biztosítják és ez

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT) 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy megteremtse a hazai települési szintű gyermek és/vagy ifjúsági önkormányzatok (GYIÖK) közös fellépésének lehetőségét, valam

A Hetednapi Adventista Egyház erkölcsi tanításain túl kiterjedt mentálhigiéniai, egészségügyi és oktatási tevékenységet folytat elsődlegesen prevenciós céllal, de szükség szerint szakértői segítséget is nyújt e

A Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány 2009-ben jött létre.

A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. ifjúsági irodát és ifjúsági közösségi teret hozott létre a Dózsa György utca 2. szám alatti épületében IH – D2 Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpont néven.

A 2005–ben alakult szegedi székhelyű IMPRO Művészeti és Oktatási Egyesület célja a szabadidő kulturált eltöltésének elősegítése és biztosítása.

Az INNO-REHAB Közhasznú Alapítvány célja a csökkentett munkaképességű személyek munkába illeszkedésének elősegítése, képzése, oktatása, kulturális igényeik megvalósításának elősegítése és támogatása.

A 2008-ban alakult Józan Babák Egyesületet korábban/aktuálisan droghasználó szülők, elsősorban fiatal édesanyák hozták létre.

A Kaleidoszkóp Improvizációs Színház egyike a hazánkban nagy népszerűségnek örvendő „playback” technikával dolgozó improvizációs társulatoknak.

A Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy a Kiskőrös és vonzáskörzetéhez tartozó települések kulturális életét fellendítse és színesítse, kezdeményezéseket indítson, rendezvényekne

A Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy a Kiskőrös és vonzáskörzetéhez tartozó települések kulturális életét fellendítse és színesítse, kezdeményezéseket indítson, rendezvényekne

A Kultúrkör Egyesület megalapításának gondolata néhány szegedi srác fejéből pattant ki, akik évek óta összetartó baráti társaságot alkotnak.

A LEO egy mozaik szó, mely az angol „Leadership” (rátermettség), „Experience” (tapasztalat), „Opportunity” (lehetőség) szavak kezdőbetűiből tevődik össze.

A Locator Környezetvédő Egyesület 2004 decemberében alakult Zentán.

Értékeik a cserkészet maghatározásából, az alapelveiből és a céljából, a módszereiből fakadnak. Azonban hozzátesz még sok dolgot a múltjuk, a hagyományaik és azok az értékek, amelyek máshonnan kerülnek látókörükbe

Magyar Fogorvostan-Hallgatók Egyesülete Szegedi Helyi Bizottsága a Szegedi Tudományegyetem magyar illetve külföldi hallgatóit foglalja magában, 100 fő feletti tagszámmal rendelkezik.

A Magyar Földtani Védegylet Egyesület a földtudományok és a kapcsolódó diszciplinák teljes spektrumát lefedve kutatási, oktatási, környezetvédelmi, természetvédelmi, ismeretterjesztési és kulturális tevékenység

A Magyar Közgazdasági Társaság Magyarország egyik legnagyobb hagyományú, legjelentősebb szakmai¬tudományos egyesülete.

Tuitio fidei et obsequium pauperum - A hit védelme és a szegények istápolása

Hirdetés