Hirdetés

Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Az Agora Alapítványt 2007-ben társadalomkutatók hozták létre. Alapvető céljaik és feladataik között megtalálható a kortárs társadalomtudományi kutatások végzése, jó társadalmi gyakorlatok térképezése, kifejlesztése elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok integrációja, a demokráciafejlesztés és az ifjúságszociológia területén. Munkájuk során szorosan együttműködnek a Szegedi Tudományegyetemmel. Kutatási tevékenységük mellett egyre nagyobb szerepet kap a fiatalok segítése és aktivizálása.

Szervezetük 2007. és 2012. között a hátrányos helyzetű fiatalok integrációját segítő Hallgatói Mentorprogramban aktív részt vállalt, 2012-ben a „Mentorprogrammal az integrációért” projekt keretén belül harmadik országból származó szegedi és környékbeli tanulók tanulmányi és szociális beilleszkedését segítette. 2013-tól a migráns fiatalok számára mentorprogramot működtetnek Szegeden és Budapesten.

Az Alapítványnál tevékenykedő munkatársak, önkéntesek, mentorok releváns tapasztalatokkal rendelkeznek a hazai és a nemzetközi ifjúsági munka területén. 

Hirdetés